Rozpocznij rozmowę

Konfiguracja kont email

Korzystając z usługi poczty dostarczanej przez platformę sklepów Selly jako Pakiet poczta e-mail 10GB, każdy klient otrzymuje dostęp do panelu zarządzania kontami email oraz webmail.

Do rozpoczęcia działania tej usługi konieczne jest zgłoszenie domeny sklepu do obsługi platformy, a następnie skierowanie jej na poniższe nazwy serwerów DNS:

 • dns1.selly.pl
 • dns2.selly.pl

Zmianę DNSów tą należy wykonać u rejestratora domeny (np. home.pl, nazwa.pl, ovh.pl).

Dostęp do panelu jest pod bezpiecznym adresem: https://admin.selly.pl

Dane dostępowe (login i hasło) dostarczone zostaną indywidualnie na email kontaktowy właściciela sklepu. Po zalogowaniu się do panelu mamy dostępnych kilka opcji:

 • Domeny - definiowanie rekordów domeny, ustawień obsługi poczty,
 • Poczta - definiowanie nowych kont e-mail, zmiana haseł, objętości
 • Poczta - aliasy - ustawianie przekazywania poczty na inne adresy email.
 • Logi - historia zmian w koncie
 • Ustawienia konta - zmiana hasła do panelu.

 

Parametry konfiguracyjne dla programów pocztowych:

Nazwy serwerów poczty wychodzącej i przychodzącej:

 • Serwer POP3: poczta.selly.pl port dla SSL 995
 • Serwer SMTP: poczta.selly.pl port dla SSL 465
 • Serwer IMAP: poczta.selly.pl port dla SSL 993

Konto wymaga autoyzacji: login to pełny adres e-mail, hasło zdefiniowane podczas zakładania konta.


Dostęp do bezpiecznej poczty przez WWW jest pod adresem: https://poczta.selly.pl

Login to pełny adres e-mail, hasło zdefiniowane podczas zakładania konta w panelu admin.selly.pl


 Parametry usługi: Pakiet poczta e-mail 10GB

 • Pojemność kont email w domenie sklepu: 10GB (możliwość zwiększenia pakietami co 10GB)
 • Maksymalna ilość kont email: bez ograniczeń
 • Maksymalna ilość aliasów: bez ograniczeń
 • Obsługa protokołów IMAP/SMTP/POP3 z zabezpieczeniem SSL
 • Bezpieczna poczta przez WWW (aplikacja roundcube)
 • Automatyczne awaryjne kopie zapasowe
 • Samodzielne zarządzanie wpisami w DNS domeny sklepu
 • Maksymalna wielkość pojedynczej wysyłanej wiadomości 100MB
 • Brak limitów wysłanych maili na godzinę

Koszt usługi: 20zł netto miesięcznie.
 


Szczegółowa instrukcja obsługi:


Logowanie do panelu https://admin.selly.pl

 Dane dostępowe do panelu zostaną dostarczone przez obsługę platformy po podaniu docelowej domeny, pod którą zostanie podłączony sklep.Menu: Domeny

 W tym widoku są dostępne domeny obsługiwane w ramach konta Klienta.Menu: Domeny / Edycja domeny

Po kliknięciu w edycję domeny jest możliwość wybrania hostingu poczty oraz definiowania własnych wpisów DNS w domenie.

Standardowo obsługa poczty ustawiona w pozycji "Selly" oznacza hosting poczty na serwerach platformy Selly. Istnieje możliwość skierowania obsługi poczty np. w Google Gmail lub u innego providera po podaniu odpowiednich rekordów MX.

Edycja wpisów DNS umożliwia dodanie specyficznych rekordów np. subdomeny w celu skierowania jej na inny serwer. Menu: Poczta

Lista założonych skrzynek pocztowych prezentuje aktualną zajętość dyskową oraz umożliwia zmianę hasła lub przydzielonej powierzchni dyskowej.Menu: Poczta / Dodawanie i edycja kont email

Dodając nową skrzynkę email należy wpisać login konta oraz zapamiętać wygenerowane losowo hasło lub wpisać własne.Menu: Poczta - aliasy

 Aliasy służą do automatycznego przesyłania poczty na inny adres.
Ważna informacja: dodanie aliasu jest możliwe jeśli o podanym loginie nie istnieje konto email. Menu: Ustawienia konta

Zalecamy okresową zmianę hasła dostępowego do panelu zarządzania kontami email przez podanie aktualnego hasła i dwukrotne wpisanie nowego hasła.


Wybierz pliki lub przeciągnij i upuść pliki
Pomocny?
Tak
Nie
 1. Mariusz Połowczuk

 2. Wysłano
 3. Zaktualizowano

Komentarze