Rozpocznij rozmowę

Automatyzacja dystrybucji kuponów rabatowych

Sklep posiada kilka modułów do wysyłania kuponów rabatowych w sposób ręczny jak i zautomatyzowany. W menu MARKETING / Kupony rabatowe dostępne są opcje:

  • wysyłki newslettera z wygenerowanym kuponem rabatowym
  • ustawienia reguł automatycznego generowania kuponu rabatowego
  • podgląd na wygenerowane kupony rabatowe.

W zakładce "Wyślij kupony rabatowe" można jednorazowo wysłać do klientów wg ustalonych kryteriów kupony rabatowe. 

W zakładce "Automatyczna wysyłka kuponów rabatowych" można zdefiniować zasady wysyłki kuponów rabatowych w zależności od akcji w sklepie:


Sposób konfiguracji na przykładzie sekcji "Wysyłka kuponu rabatowego po zapisaniu się do newslettera".


KROK 1 - Utworzenie kuponu wzorcowego
W zakładce "Kupony rabatowe" tworzymy jeden kupon o nazwie np. PROMO1. Ten kupon będzie służył do utworzenia nowych indywidualnych kuponów w późniejszym procesie.


KROK 2 - Utworzenie kuponu wzorcowego

W zakładce "Automatyczna wysyłka kuponów rabatowych" w sekcji "Wysyłka kuponu rabatowego po zapisaniu się do newslettera" w polu "Na podstawie kuponu o kodzie" wpisujemy wczesniej wygenerowaną nazwę kodu, tu: PROMO1.

W polu "Prefiks stosowany przy generowaniu kuponów" definiujemy 2-3 literową nazwę, która będzie początkową nazwą później wygenerowanego indywidualnego kodu wysłanego do klienta.


KROK 3 - Utworzenie szablonu email do wysyłki kuponów

Pod linkiem "Edycja szablonu listu" można przejść do edycji wiadomości, która zostanei wysłana do klienta z kuponem. Nie wolno usuwać znacznika {#KUPON_RABATOWY#} ponieważ on zawierać będzie wygenerowany kupon. Poza tym cała wiadomość warto ładnie zaprojektować, aby przyciągała uwagę klienta.



Wybierz pliki lub przeciągnij i upuść pliki
Pomocny?
Tak
Nie
  1. Mariusz Połowczuk

  2. Wysłano
  3. Zaktualizowano

Komentarze