Rozpocznij rozmowę

Masowe zmiany cen

Do masowej zmiany cen służy moduł w menu Narzędzia > Masowa zmiana cen produktów.

Przykładowe nadanie rabatu produktom dla wybranego producenta.

  1. W sekcji "Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej cen produktów oraz wariantów" zalecamy wykonać kopię zapasową cen.
  2. Klikamy na samej górze w zielony przycisk "ODCZYTAJ PRODUCENTÓW" aby wybrać danego producenta.
  3. W sekcji "Zmiana ceny poprzedniej na podstawie ceny aktualnej" należy wpisać liczbę 0 i kliknąć "AKTUALIZUJ CENY". Spowoduje to wpisanie do ceny przekreślonej obecnej ceny podstawowej.
  4. Ponownie na samej gorze należy kliknąć w zielony przycisk "ODCZYTAJ PRODUCENTÓW" aby wybrać danego producenta.
  5. W sekcji "Zmiana cen produktów wg wzorów" w polu "cena podstawowa" wpisać wzór x*0.9 i kliknąć "AKTUALIZUJ CENY".
    Wzór ten obniży cenę aktualną o 10%.


Wybierz pliki lub przeciągnij i upuść pliki
Pomocny?
Tak
Nie
  1. Mariusz Połowczuk

  2. Wysłano

Komentarze